Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.
 Sollicitatiebrief Thuishulp  thumbnail

Sollicitatiebrief Thuishulp

Published Nov 08, 23
7 min read
Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.

Je wil niet weten wat je hier allemaal moet bijhouden.’ Bovendien zijn de gemeentelijke regels niet in de plaats gekomen van de bureaucratie van de rijksoverheid, maar erbovenop. thuishulp zzp. Het ministerie van vwsblijft zich via de Inspectie voor de Gezondheidszorg met gedecentraliseerde zorgtaken bemoeien. ‘Laatst kwam de Inspectie langs. We moeten met iedere huisarts een overeenkomst tekenen waarin staat dat je samenwerkt zodat de kwaliteit geborgd isMaar de huisartsen hier willen die contracten niet, en daardoor voldoen wij nu niet aan alle eisen van de Inspectie.’ Ook nieuw: controle op topinkomens. Iedere zorginstelling moet een formulier met accountantsverklaring invullen over het salaris van de directie. thuishulp schoonmaak. Ook Tera Stuut met haar driehonderd cliënten. ‘Ik krijg salaris volgens de cao voor twintig uur per week

Dat kostte bij de accountant toch weer vijftienhonderd euro. Mijn raad van toezicht krijgt niks, zelfs geen reiskostenvergoeding. intensieve pedagogische thuishulp. Maar ik moest wel een lijst opstellen van hun andere bijbaantjes. Al die regels, alleen omdat een paar bestuurders van grote instellingen te veel salaris hebben gepakt. Het is de omgekeerde wereld.’ En dan is er een derde paarse krokodil in het bureaucratische zorgmoeras waar Stuut zich dagelijks doorheen worstelt: die van de zorgverzekeraars

In het nieuwe systeem heeft de wijkverpleegkundige een spilfunctie. Net als de huisarts mag hij of zij indicaties stellen en dus bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Verzekeraars willen de zorguitgaven in de hand houden en hebben er belang bij dat wijkverplegers geen al te ‘dure’ diagnoses stellen - ouderen thuishulp de lier. Daar wordt stevig op gecontroleerd

‘Ze beslissen of je tien of twintig minuten ergens mag zitten. Dat is niet hun taak; dat moet de wijkverpleegkundige doen - thuishulp bloemendaal. Bij de een ben je in tien minuten klaar met een steunkous en bij de ander duurt het twintig minuten.’ Stuut stuit bij verzekeraars op groot wantrouwen. ‘Je moet je eindeloos verantwoorden

ThuisverplegingSoms ben je dagen bezig om bij de verzekeraar een contactpersoon te vinden over één bepaald dossier. Doe je dat niet, dan krijg je helemaal niet betaald.’ Dieptepunt was voor haar het hoogbejaarde echtpaar waarmee we dit stuk begonnen. Oude mensen die zelfs de diploma’s van de verpleegkundigen van Acare moesten opsturen om de zorg vergoed te krijgen.

In een kantoortje op een non-descript bedrijventerrein op de grens van Papendrecht en Alblasserdam spreken we Marianne Veth. Ze runt een netwerk met zzp’ende wijkverpleegkundigen en omschrijft de relatie met verzekeraars als een drama. ‘De ene na de andere factuur: afgekeurd, afgekeurd, afgekeurd - uitspraak thuishulp.’ De zzp’ers in de zorg leveren bij uitstek een bijdrage aan het dichter bij de burger brengen van zorg

En ze zijn relatief goedkoop, wat de kosten van de ouderenzorg kan drukken. Maar volgens Veth weten de zorgverzekeraars zich geen raad met zzp-wijkverpleegkundigen. Keer op keer worden facturen niet betaald. ‘Ik begon erover in onze Whats, App-groep voor zzp’ers in de zorg. De app ontplofte met schrijnende verhalen. Een verpleegkundige in de palliatieve zorg had voor negenduizend euro facturen uitstaan, maar kreeg haar geld niet.

Op een gegeven moment kon ze haar eigen rekeningen niet meer betalen.’ Veth probeerde het op te lossen met de verzekeraar. ‘Dan krijg je een adviseur aan de lijn die zegt dat er wel erg veel gedeclareerd is - particulier thuishulp. Het ging hier over palliatieve zorg; mensen met een morfinepomp die gaan sterven

Zegt die mevrouw: “Dan moet je er maar eens over denken om vrijwilligers in te zetten.”’ ‘Het is alsof je van een piloot met een landbouwvliegtuig eist dat hij een astronautendiploma heeft’ Iedere keer verzinnen verzekeraars volgens haar iets anders om facturen niet te betalen. ‘Maar ze zeggen er niet bij waarom, daar moet je zelf achteraan.

Thuishulp Plus

Ik rekende zelf in uurtarieven en dat was niet goed: factuur afgekeurd. Vervolgens krijg je de echte paarse krokodil - vacature thuishulp utrecht. Ik mail de factuur terwijl ik met de verzekeringsmaatschappij aan de telefoon zit, zodat ze meteen kunnen kijken of het goed is. Maar nee, dat kan niet, want het moet via een collega die er niet is

Die had wel drie cliënten, maar twee zijn dood. Dat heb je in dit werk: mensen gaan dood; zijn verstandelijk gehandicapt of dement. En de verzekeraar wil referenties.’ Tijdens ons onderzoek hoorden we veel kritiek op de rol van de zorgverzekeraars in de wijkverpleging - thuisbegeleiding arnhem. We hebben de verzekeraars om een reactie gevraagd

Dat maakt dat er nog weinig inzicht is in de kwaliteit en de doelmatigheid van de geleverde zorg. Daar moeten zorgverzekeraars vanuit hun rol op letten (thuishulp meppel). Ook zorgverzekeraars houden niet van paarse krokodillen en willen zorgverleners met zo min mogelijk administratieve lasten opzadelen. Maar blind vertrouwen is ook niet goedWant zo gek is het toch niet dat een zorgverzekeraar nagaat of de verpleegkundige wel gediplomeerd is?’ Menzis zegt over het controleren van diploma’s: ‘De zorgverzekeraar heeft als taak de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat doen we onder andere door contracten met wijkverpleegkundigen af te sluiten (thuisbegeleiding zorgaccent). Dit echtpaar heeft de zorg van een ongecontracteerde wijkverpleegkundige ontvangen

Zilveren Kruis herkent zich niet in het beeld van verzekeraars als veroorzakers van bureaucratie: ‘Wij hebben de administratieve lasten waarmee een wijkverpleegkundige te maken krijgt onderzocht (thuishulp vacatures). Conclusie: 90 à 95 procent van de administratie is afkomstig vanuit wet- en regelgeving, toezichthouders, accountancy en de zorgaanbieders zelf.’ De energieke vijftiger runt vanuit zijn rijtjeswoning in de buurt van Eindhoven een zorgkantoor met twaalf man personeel

Thuishulp Groningen

Normaal levert zijn bedrijf verpleegkundige hulp aan ouderen die een wlz-indicatie hebben, de door het rijk gefinancierde ouderenzorg. Dat levert zelden problemen op (nah thuisbegeleiding). Dat was anders toen hij met zorgverzekeraar CZ te maken kreeg. Uit angst voor represailles van de zorgverzekeraar vertelt hij op voorwaarde van anonimiteit over zijn ervaringen

Basiswerk voor een verpleegkundige. thuishulp zzp. De patiënt was verzekerd bij CZ. Maar alle zorginstellingen waarmee CZ een contract had, zaten vol. Ik kende die man en hij vroeg of we hem wilden helpen, anders zou hij in het ziekenhuis moeten blijven tot de wond genezen was. Prima. Man naar huis; wij drie weken tweemaal per dag bij hem spoelen

Daarvoor moeten verpleegkundigen punten hebben die met kostbare cursussen onder meer te behalen zijn via de V&VN Academie. In een reactie laat v&vn weten dat er in de toekomst inderdaad extra deskundigheidseisen komen, bijvoorbeeld via een kwaliteitsregister. aanvullende thuishulp. Minister Schippers wil dat graag, de Tweede Kamer moet nog wel met het plan instemmen

‘Weer een extra kwaliteitseis, boven op de registratie die iedere zorgverlener toch al moet hebben in het landelijke big-register en een jaarlijkse toetsing van het kwaliteitssysteem van de onderneming. thuishulp maarssen. Het is alsof je van een piloot met een landbouwvliegtuig eist dat hij een astronautendiploma heeft.’ CZ hamert in een reactie op het belang van kwaliteits- en opleidingsverplichtingen

Dat gaat soms vreselijk mis’, zegt een woordvoerder. ‘Kwaliteitseisen zijn er voor de patiënt. vlijtig liesje thuishulp dordrecht. CZ betaalt voor een astronaut en wil dan ook dat haar verzekerden voor dat geld niet de lucht in hoeven met een piloot van een landbouwvliegtuig’, kaatst de CZ-woordvoerder de bal terug. ‘Onderzoek naar fraude bij wijkverpleging’, kopte het Algemeen Dagblad in maart

Eigen Bijdrage Thuisbegeleiding

De bron achter deze artikelen is steeds dezelfde: Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar zegt ongerust te zijn over de toename van fraude in de wijkverpleging. Net als de huisarts mogen wijkverpleegkundigen diagnoses stellen, en dus bepalen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft (Thuisverpleging Gent). Zilveren Kruis vermoedt dat er malafide bureaus voor wijkverpleging zijn die expres te zware diagnoses stellen, om zo meer zorg te kunnen declareren

Waar de wijkverpleging horendol wordt van alle regeltjes en protocollen van de zorgverzekeraar zeggen verzekeraars als Zilveren Kruis: wij moeten wel, anders wordt er gefraudeerd. De zorgverzekeraar ziet vooral misstanden bij verpleegkundigen die geen contract hebben met de verzekeraar. amstelring thuisbegeleiding. Net als in andere takken van zorg bewaken verzekeraars de budgetten door contracten af te sluiten met zorgaanbieders

Handig voor verzekeraars, die dan zeker weten dat de kosten niet uit de klauwen lopen. Vanwege de vrije artsenkeuze kunnen patiënten ook kiezen voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. Bij niet-gecontracteerde zorginstellingen hebben verzekeraars minder grip op de kosten. De verzekeraar is verplicht om in elk geval een deel van die zorgkosten – zo’n 75 procent – te vergoeden.

Het ministerie probeerde in 2014 de wet te wijzigen. Verzekeraars zouden niet-gecontracteerde zorg niet meer hoeven te vergoeden. Maar dat plan sneuvelde in de Eerste Kamer. Verzekeraars gooiden het daarna over een andere boeg (thuishulp kosten). Zilveren Kruis lanceerde in het voorjaar het plan om vanaf volgend jaar wijkverplegers zonder contract geen indicaties meer te laten stellen

Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.

Latest Posts

Thuishulp Inis

Published Nov 24, 23
7 min read

Wanneer Thuishulp

Published Nov 11, 23
4 min read

Thuishulp Administratie Humanitas

Published Nov 08, 23
7 min read